Confidențialitate

Politica de confidenţialitate

Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidenţialitate de mai jos. Recomandăm citirea cu atenţie a acesteia. Fenechiu Horia Sorin Intreprindere Individuala îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără notificare.

1. Informaţii personale

Sunteţi de acord ca furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe  dealurilemartanusului.ro să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute sau de plata a bunurilor. Informaţiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligaţi să ne furnizaţi corect numele, adresa şi alte informaţii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informaţii, accesaţi meniul “Contul meu”. Prin accesarea contului şi utilizarea parolei personale sunteţi responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora.  Fenechiu Horia Sorin Intreprindere Individuala nu poate fi făcut responsabila pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

2. Securitatea datelor personale

Accesarea site-ului  dealurilemartanusului.ro  implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Fenechiu Horia Sorin Intreprindere Individuala Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoţiiile dealurilemartanusului.ro  sau despre orice alte promoţii sau activitati desfăşurate de Fenechiu Horia Sorin I.I, prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS, etc.). Fenechiu Horia Sorin I.I. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi. Datele personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept, cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări, dacă acest lucru va fi solicitat, în conformitate cu legile în vigoare.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul dealurilemartanusului.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului dealurilemartanusului.ro  şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au iniţiat această acţiune.

Fenechiu Horia Sorin I.I. nu transmite datele personale ale clienţilor către terţi şi le utilizează exclusiv pentru stabilirea contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.
Fenechiu Horia Sorin I.I.va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situaţia contului, privind evoluţia şi starea comenzilor, precum şi în evaluarea produselor şi serviciilor oferite. Fenechiu Horia Sorin I.I. poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul săptamânal şi poate trimite alte mesaje speciale.
dealurilemartanusului.ro  nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru ştergerea acesteia din baza de date. De asemenea, dacă utilizatorii nu mai doresc să primească newsletterul, se pot dezabona din panoul de control al utilizatorului.

 

Fenechiu Horia Sorin Intreprindere Individuala certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la incheierea şi executarea contractelor la distanţă, cu modificările ulterioare.